Pårørende

Få professionel råd og vejledning, hvis alkohol, hash eller andre stoffer fylder i familien.

Det kan ikke undgås, at man bliver påvirket, hvis alkohol, hash eller andre stoffer fylder i familien eller i omgangskredsen. Det kan derfor være godt for dig at få råd og vejlednig - også selvom den drikkende ikke ønsker behandling.

Vores tilbud om samtaler og gruppebehandling er både til dig som samlever, barn, ven eller kollega mv. Du kan få hjælp til, hvordan du bedst støtter den drikkende eller rusbrugende og hvordan du bedst passer på dig selv.

Du kan altid ringe til os på 5620 2720 og få en uformel snak. Sådan en samtale er helt uforpligtende, og du har mulighed for at være anonym. Du kan også sende en mail til rus@faxekommune.dk. Er du barn og synes, at din mor eller far drikker lidt for meget,

Hør Anne Grethe Petersen fortælle, hvordan hun har været åben omkring hendes brors alkoholproblemer.